ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

Updated: Jul 22, 2020ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಮೀಪದ ಐನೆಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಸೊಬಗು.


113 views2 comments